Werkwijze


Axum werkt steeds vanuit een grondige inventarisatie. We doen onderzoek vanuit het bestuderen van bestaand materiaal en begeleiden het vormgeven van een gewenste situatie. We spreken intensief met bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. We maken een eerste opzet in de vorm van een concept voorstel. We gebruiken LSD (Luisteren Samenvatten Doorvragen) als methode om valide informatie te verkrijgen. Vanuit onze achtergronden zijn we betrokken bij meerdere sectoren en we ervaren dat de combinatie van opdrachten in zowel de onderwijssector als het bedrijfsleven een toegevoegde waarde voor onze klanten heeft.