Functieontwikkeling


Axum vertaalt organisatieontwikkeling, strategie en nieuwe vormen van onderwijs in functies die zowel de bestaande situatie goed benaderen als een ambitieniveau hebben. Dit levert functiebeschrijvingen en funcitebouwwerken op waarin de organisatie en de medewerkers zich herkennen en waar de organisatieopstellingen op een passende wijze zijn ingericht. We passen daar de wet- en regelgeving sluitend in toe stellen zowel het systeem als de bedoeling er in centraal. Uiteraard zijn we FUWA (SPO) gecertificeerd en hebben een schat aan best praktices en functionele ervaring. Naast de functies richten we ook de competentieprofielen op een herkenbare en meetbare wijze in.