Axum

Expertises

Coaching 

x

 

Management- team- en organisatieontwikkeling

Axum werkt steeds vanuit een grondige inventarisatie. We doen onderzoek vanuit het bestuderen van bestaand materiaal. We spreken intensief met management en medewerkers. We maken een eerste opzet in de vorm van een concept voorstel. We gebruiken LSD (Luisteren Samenvatten Doorvragen) als methode om valide informatie te verkrijgen. Vanuit onze achtergronden zijn we betrokken bij meerdere sectoren en we ervaren dat de combinatie van opdrachten in zowel de onderwijssector als het bedrijfsleven een toegevoegde waarde voor onze klanten heeft. Bij dit onderdeel horen: bestuurlijke inrichting, functiebeschrijven- en waarderen (FUWA-certificering), teamontwikkeltrajecten, teamtrainingen. De onderwerpen die in trainingen altijd aan bod komen zijn cultuur en communicatie. 

 

Individuele coaching

Vanuit haar H.R. achtergrond treedt Susanne op als individueel begeleider en coach. 

In augustus 2019 heeft zij de basisopleiding mediation gedaan. Conflicten komen in elke organisatie voor. De mediator lost geen conflicten op, maar begeleidt partijen naar een basis van vertrouwen waarin zij minimaal met elkaar in gesprek blijven en gezamenlijk conclusies trekken. 

Bij dit onderdeel horen trainingen, coachingstrajecten en individuele begeleiding. 

 

Persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkel- en selectie-assessments

Wilfred en Susanne zijn beide Koan-PI gecertificeerd. De Koan-PI (persoonlijkheidsindicator), ontwikkeld door Lieven Cornelis, is Cotan-geregistreerd.

Het instrument is doorontwikkeld tot een maatwerk assessment waarvan we er inmiddels ruim 1200 afnamen op het gebied van met name leiderschapscompetenties in zowel onderwijs als bedrijfsleven. Wilfred heeft daarnaast de TMA certificering die vooral wordt gebruikt om talenten te onderzoeken die vanuit een positieve inspiratie leiden tot een andere baan of functie. Susanne heeft recent een accreditatie verworven voor het afnemen van een selectie- of ontwikkelassessment dat speciaal is ontwikkeld door Peter Vonk voor jeugdprofessionals en gebaseerd is op de specifieke competenties voor deze functie. 

AXUM maakt veranderingen voorspelbaar